Copyright of Lionhill

Siden september 2009 er vi med hele gruppen som mantrailer indtrådt i redningshundekorpset hos Arbeiter Samariterbund (ASB) i Flensburg. Uddannelsen tager flere år, færdig bliver man aldrig. Hundefører og hund eksamineres i henhold til Gemeinsame Prüfungsordnung af den respektive hjælpeorganisation.

Redningshundearbejde – hvad er det?

)Under overbegrebet redningshundearbejde findes der forskellige søgeformer. De mest kendte er nok lavinehundene og hunde til søgning i ruiner. Derudover findes der også hunde, der søger i vand, på vidder og efter fært og så selvfølgelig til personsøgning (mantrailing).

 

Uddannelse til  Mantrailer (opsporing af personer)

En tilskuer giver et duftemne fx hårbånd, ur, pung, halstørklæde eller lignende i en ny lugttæt plastikpose og går tilbage til en række med andre tilskuere.

ANOUK bliver gjort klart som til at traile og løber så langs med rækken af tilskuere på Downwind-siden. Ved forsøgspersonen standser hun og markerer.

Kirsten mit Labrador DANA in Aktion

Angela med TAYLA lige før start

Begrebet ”Mantrailing” stammer fra det engelske. En direkte oversættelse findes ikke eller ville ikke give mening. Begrebet personsporhund nærmer sig indholdet. Denne søgeform starter med, at hunden får et duftemne fra den savnede person til at snuse. Hunden optager den individuelle lugt og husker den. Efterfølgende søger hunden efter denne lugt på det sted, hvor den savnede person blev sidst set og følger den mest friske spor. Beskadigelse af jorden spiller næsten ingen rolle.

Hunden følger ikke nødvendigvis den direkte vej, som mennesket har taget, da duftpartiklerne afhængig af vind og vejr og område (by eller land) og alder, også kan befinde sig afsides fra vejen.

Personen kan have benyttet forskellige transportmidler. Ved åbne transportmidler er der næsten ingen forskel. Vanskeligere, men ikke umuligt bliver det for hunden at følge personer, der har fjernet sig i lukkede køretøjer.

Hunden udelukker andre personer, søger i lukkede bygninger, finder sin vej gennem døre, elevatorer, over rulletrapper.

Der arbejdes udelukkende med søgeseletøj og søgeline (i forskellige længder). Til teamet hundefører/hund hører nødvendigvis også mindst én ekstra hjælper. Den første udfordring består i at lære hunden, hvad man vil have den til: Følge DENNE ENE lugt (fra duftemnet).

Den største hurdle er at lære at læse sin hund, dvs. at se så hurtigt og umiddelbart som muligt at vi er ”på menneskesøgning” eller om man følger andre dufte, som er i nærheden, fx katte, harer eller i byen måske en pizzabager eller andre dejlige dufte. Er hunden på afveje, er omgående korrektion af største betydning for at opnå en læringssucces. At hunde følger deres urinstinkt og forsøger at følge et så frisk spor som muligt udnyttes eller fremelskes.

 

Her arbejder hunden frit (uden snor) i skov og mark efter duftspor i vinden. Hvert menneske eller ting, der lugter af menneske markeres.

Her orienterer hunden sig ved hjælp af beskadigelse af jorden forårsaget af dyr eller menneske (frisk oprevet jord, planter, der er trådt på). Hunden arbejder forholdsvis tæt ved færten. Hunden er i søgeline, ofte med seletøj.

 

Eckernförde (Kirsten Müller) har vi allerede kunnet opnå væsentlige fremskridt i uddannelsen.

I oktober 2007 startede vi sammen med en lille gruppe ”ligesindede” at uddanne vore hunde, altså også TAYLA og ANOUK, til opsporing af mennesker, kaldet Mantrailing.

 

Det begyndte i ”vores” hundeskole hos Kirsten Villmow. Først ved hjælp udefra (et seminar), siden med månedlig støtte af en indsats-erfaren træner fra

Efterfølgende løber Anouk en træningstrail med en ”savnet” person

Unser jüngstes Seminar fand in Bonn / Siegburg statt. Fünf  von unseren 8 Teams  haben daran teilgenommen.

 

 

Copyright of Lionhill

Uddannelse til redningshund

tilbage til bedyndelse

tilbege til bedyndelsen

fra venstre: Christiane, Kirsten og Susanne mied Josie "i mal" 

(her Angela)

12.09.2009, 2009 Sikkerhedsdag i Satrup ved Flensburg

En del af vores team deltager i forbindelse med en samlet præsentation af ASB i sikkerhedsdagen i Satrup. På baggrund af et duftemne og en trail (gennemførsel af en søgning) med en fremmed person demonstrerer  ANOUK en personsøgning (mantrail).

Kirsten og Susanne met Pointerblanding Josie

Start

Til sidst ”Så er der fest”

Markering

Die Reihe entlang

Klar til start...

 

Først gennemfører Anouk en lugtprøve (kende forskel på lugte).

Copyright of Lionhill

tilbage til
" vore tæver ANOUK"

tilbage til
" vore tæver TAYLA"

tilbage til
" vore tæver ANOUK"

tilbage til
" vore tæver TAYLA"

tilbage til
" vore tæver ANOUK"

tilbage til
" vore tæver TAYLA"

Redningshundearbejde - hwad er det???
 klick her

Iført eftersøgningsseletøj bestemmer hunden (med undtagelse af farlige situationer som fx ved vejen).  Afslutningen af en ikke altid succesfuld eftersøgning er altid en belønning ---  og så er man bare hund igen.

Klargøring (”klæde sig på”) af hundene forløber altid på samme måde, som en ceremoni. Hund og hundefører bliver således forberedt på deres arbejde og for begge er det den trygge del af en sandsynligvis (ofte) kaotisk situation.

Fundet!!

Anouk gjort klar med sele, duftemnet ligger parat, osv.

Så starter vi..

19.05.2010, Uddannelse i Flensburg Westliche Höhe

  google-ad